Capture-audit

De relighting audit is een essentiële stap in de planning van een verlichtingsrenovatieproject. Het audit rapport geeft alle nuttige informatie om te beslissen over de opportuniteit om te investeren in een energie-efficiëntere verlichting.

  • Analyse/diagnose van de installatie, zowel voor comfort als voor efficiëntie;
  • Ontwerp van goed presterende verlichting dat voldoet aan de normen (EN12464, …);
  • Balans van het vermogen voor en na de vernieuwing
  • Evalutatie van de besparingen op onderhoud of beheer
  • Beoordeling van het economisch belang van bedieningsautomatisering
  • Schatting van de investering en de terugverdientijd (payback);

LIGHT TO LIGHT bezit over een grote ervaring in relightingprojecten en is erkend door overheidsinstanties en bedrijven die actief zijn op het gebied van energie.

  • Accountant erkend door het Waals Gewest ( Aggregatienummer AMURE-UREBA:RW/07250606);
  • Accountant erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • Expert in verlichting voor het ICEDD;
  • Partnership met FEDESCO voor relightingprojecten