IMG_1786

LIGHT TO LIGHT biedt volgende ondersteunende diensten aan voor het project, die de goede uitvoering van de installatie garanderen;

  • Voorbereiding en coördinatie van verlichtingsproeven (zo nodig)
  • Nakijken en vergelijken van prijsopgaven
  • Technische bijstand gedurende de installatie
  • Supervisie van de realisatie
  • Definitieve afstelling van de verlichtingselementen: oriëntatie, opening van de lichtbundels, …
  • Technische ondersteuning bij het in gang zetten van de verlichtingsbeheersystemen: Scenarioconfiguratie, opleiding van de gebruikers, …
  • Nakijken van de plannen “as-built” en de lampenlijst voor de onderhoudsoperaties